Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

CelestinaAnabellSalvatore
8931 b7b5
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries viavariance variance
CelestinaAnabellSalvatore
2725 8b7a
CelestinaAnabellSalvatore
8886 38bf
bo to sens mojego bycia.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viavariance variance
CelestinaAnabellSalvatore
5481 6e16 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viavariance variance
CelestinaAnabellSalvatore
(1235) the old reader
Reposted fromweightless weightless viavariance variance
CelestinaAnabellSalvatore
CelestinaAnabellSalvatore
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też.
— Osiecka do Przybory
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viavariance variance
CelestinaAnabellSalvatore
2835 f149 500
Reposted fromminna minna viavariance variance
CelestinaAnabellSalvatore
Reposted fromshakeme shakeme viavariance variance
CelestinaAnabellSalvatore
1662 6ba2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viavariance variance
CelestinaAnabellSalvatore
CelestinaAnabellSalvatore
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
CelestinaAnabellSalvatore
8941 e85e 500
Reposted fromrol rol viavariance variance
CelestinaAnabellSalvatore
4329 b50b 500
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viavariance variance
CelestinaAnabellSalvatore
CelestinaAnabellSalvatore
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
CelestinaAnabellSalvatore
4064 5c58
CelestinaAnabellSalvatore
CelestinaAnabellSalvatore
2558 376b
Naukowo. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl