Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

CelestinaAnabellSalvatore
0228 e211 500
Reposted frompoleszka poleszka viafuck-off fuck-off
CelestinaAnabellSalvatore
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viafuck-off fuck-off
CelestinaAnabellSalvatore
CelestinaAnabellSalvatore
Rokoszujemy się pięknem motyla, ale rzadko uznajemy zmiany, przez które przeszedł, aby je osiągnąć.
— Maya Angelou
Reposted fromnatatalia13 natatalia13 viafuck-off fuck-off
CelestinaAnabellSalvatore
0983 734e 500
Reposted frompugul pugul viafuck-off fuck-off
CelestinaAnabellSalvatore
5315 08c5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafuck-off fuck-off
CelestinaAnabellSalvatore
CelestinaAnabellSalvatore
CelestinaAnabellSalvatore
4835 3ca9
Reposted fromcupandcup cupandcup viavariance variance
CelestinaAnabellSalvatore
8893 419c 500
Reposted fromjasminum jasminum viavariance variance
CelestinaAnabellSalvatore
CelestinaAnabellSalvatore
CelestinaAnabellSalvatore
4425 1b7c 500
Reposted from1923 1923 viavariance variance
CelestinaAnabellSalvatore
Reposted frommisspandora misspandora
CelestinaAnabellSalvatore
CelestinaAnabellSalvatore
W gruncie rzeczy nic nie przeżyła, ale przemarzyła...
— Eric-Emmanuel Schmitt 'Historie miłosne'
Reposted frominpassing inpassing vialittle-things little-things
3390 523c 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaiblameyou iblameyou
CelestinaAnabellSalvatore

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing viavariance variance
CelestinaAnabellSalvatore
4253 6315 500
Był 1 maja 1947 roku, kiedy licząca sobie 23 wiosny Evelyn McHale podczas urodzinowej imprezy swojego ukochanego została poproszona przez niego o rękę. Opuszczając towarzystwo dziewczyna robiła wrażenie bardzo szczęśliwej. Jak wiadomo damskie umysły to maszynki przeczące wszelkim prawom logiki (stąd i powiedzenie, że kobieta zmienną jest). Kiedy McHale dotarła do swego domu w Nowym Jorku, napisała taki list: „Mój narzeczony poprosił mnie, bym poślubiła go w czerwcu. Nie sądzę, abym była dobrą żoną dla kogokolwiek. Będzie mu zdecydowanie lepiej beze mnie.” Następnie wjechała na najwyższy punkt widokowy Empire State Building i skoczyła. Lądując wkomponowała się w limuzynę należącą do oficjeli ONZ. Zdjęcie, które widzicie, wykonał Robert Wiles, przechodzący nieopodal student fotografii. 11 dni później opublikowano je w magazynie LIFE z podpisem „Najpiękniejsze samobójstwo”.
Reposted frommental-cat mental-cat viavariance variance

June 26 2015

CelestinaAnabellSalvatore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl